11 grudnia 2013 roku w holu Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie została uroczyście otwarta Galeria Dzwonnica.

Było to możliwe dzięki realizacji projektu „Głogoczów-wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej”. Projekt „Głogoczów-wieś jak Dzwon” był współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu. Partnerem projektu był także Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie.

To nowe miejsce na mapie kulturalnej Głogoczowa powstało głównie dzięki Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, które było liderem wyżej wymienionego projektu i na podstawie umowy użyczenia, od Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu pomieszczeń holu Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie. merytorycznie podlega Dyrektorowi MOKiS.