W dniu 11 września odbyły się pierwsze spotkania w ramach projektu „Głogoczów-wieś jak Dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej” w trakcie trwania których 18 uczniów i 5 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Głogoczowie rozmawiało o spółdzielczości uczniowskiej, a pozostali chętni mieszkańcy Głogoczowa (21 osób) rozmawiało o podstawach ogólnej