W dniach od 07 do 08 września 2013 roku odbyła się, zorganizowana przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie, pielgrzymka do Lichenia. W wyjeździe wzięło udział 54 osoby, w tym 10 członkiń Stowarzyszenia Gospodyń, które reprezentowały Głogoczów na III Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich.