Witamy serdecznie na portalu internetowym miejscowości
„Głogoczów – wieś jak Dzwon. Twój przystanek w podróży”.

Celem niniejszej strony jest promocja wsi tematycznej Głogoczów, partnerstwa zawiązanego wokół tematu przewodniego miejscowości oraz lokalnych instytucji i przedsiębiorców.

Jak nas znaleźć?

Głogoczów znajduje się na terenie gminy Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie. Miejscowość położona jest na Pogórzu Wielickim, nad rzeką Głogoczówką, na wysokości 250 – 340 m n.p.m. Dolinę Głogoczówki na tym terenie obejmuje kilka wyniosłych wzgórz o wysokości względnej 70-90 m. Od północy jest to wzgórze Kobylica, w najwyższej części pokryte kompleksem Lasu Bronaczowa (353 m), od wschodu – zespół wzgórz Stradomie (345 m), częściowo porośniętych Czarnym Lasem, od południa zaś – Wzniesienia Krzyszkowickie (ok. 320 m).

Dlaczego „Wieś jak dzwon”?

Inspiracją do wybrania dzwonu, jako symbolu reprezentującego wieś stały się dawne i obecne dzieje miejscowości:
–  Legenda nazwę Głogoczów wiąże z Zakonem Cystersów i darowanym przez nich mieszkańcom, dzwonem.
– Miejscowość lokowano na prawie niemieckim, stąd hipoteza o pochodzeniu nazwy Głogoczów (niem. Glockendorf), od słów: die Glocke  – dzwon, das Dorf – wieś.
–  W czasach istnienia gminy Głogoczów na jej pieczęci widniał dzwon, pełniący funkcję swoistego herbu
miejscowości.

–  W najnowszej historii miejscowości dzwony połączyły mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu całej miejscowości udało się zakupić dzwony, których dźwięk uczcił 700-lecie istnienia parafii i 200-lecie budowy obecnego kościoła.

Dlaczego „Twój przystanek w podróży”?

Głogoczów leży na trasie szlaków podróżnych. Do 1785 roku przez Głogoczów wiodła droga z Myślenic do Skawiny. Około 1785 roku przez północną część wsi poprowadzono odnogę, tzw. traktu cesarskiego, z Izdebnika przez Głogoczów i Mogilany do Podgórza. W 1935 roku w Głogoczowie wybudowano nową drogę do Zakopanego, a w 1973 roku – dwujezdniową drogę szybkiego ruchu, omijającą centrum wsi.

Liczne restauracje w Głogoczowie to właściwie tradycja. Jest ona związana z istnieniem dróg przecinających miejscowość. W XIX wieku we wsi były trzy karczmy: pod ogrodami kościelnymi, na Stawach i Osteria na Krzyżowej. Szczególny zbieg okoliczności sprawił, że wszystkie te trzy karczmy spłonęły w jednym 1870 roku. Pożary wybuchały po północy. Kronika parafii „Liber Memorabilium in Głogoczów” notuje: „Ogień  wszędzie zdaje się był podłożony”.

Obecnie na terenie miejscowości funkcjonuje 7 restauracji o różnych profilach działalności, począwszy od typowo regionalnych karczm po pizzerię. Informacje, gdzie można zjeść i odpocząć w Głogoczowie, znajdują się na podstronie „Coś dla ciała”.